Rent-A-Bicycle

Du kan påbörja hyrning av cykel:
Maj - September.
Måndag - Söndag 6:00 - 22:00.

Att hyra en cykel kostar 150 kr/1:a dygnet och 100 kr/efterföljande dygn.

Här hittar du cyklarna.

Instruktioner

 1. Ladda hem Linka Go till din smartphone. (Appstore) (Google Play)
 2. Se till att du godkänner Platstjänst.
 3. Öppna appen, skapa ett konto och verifiera din e-postadress.
 4. För att låset ska fungera måste du slå på Bluetooth.
 5. Skanna QR koden på den cykel du har tänkt hyra.
 6. Om du får upp felmeddelandet ”Stalled” eller ”Jammed” så betyder att en eker stoppar låset, prova att rulla cykeln framåt eller bakåt så att låset går fritt.
 7. När du är färdig så parkerar du på samma ställe som där du hyrde cykeln.
 8. Sätt kedjan mot låset och pausa cykelturen.
 9. Se till att kedjan sitter fast i låset.
 10. Avsluta sedan uthyrningen.

Tack så mycket och välkommen åter.


You can start renting a bike:
May - September.
Monday - Sunday 6:00 - 22:00.

It cost 150 SEK/day to rent a bike, 100 SEK for any additional day.

Here you can find the bikes.

How to rent a bike.

 1. Download Linka Go to your smartphone. (Appstore) (Google Play)
 2. Make sure you activate Location Service.
 3. Open the app, create an account and verify your email.
 4. In order for the lock to work, enable Bluetooth.
 5. Scan the QR code on the bike you intend to rent.
 6. If you get the error message "Stalled" or "Jammed" then means that a spoke stops the lock, try to roll the bike forward or backward so that the lock goes freely.
 7. When you’re done, park in the same place as you rented the bike.
 8. Put the chain against the lock and pause the ride.
 9. Make sure the chain is stuck with the lock.
 10. End the ride.


Thank you and welcome again!