Använd cykelhjälm

Att cykla är både hälsosamt och roligt, men många av oss glömmer bort att skydda det viktigaste vi har - huvudet.
Hjälmen hindrar inga olyckor men den minskar skadeeffekten om olyckan skulle vara framme.

Tips när du ska handla hjälm

  • Köp en hjälm som sitter bra och som du känner dig bekväm i. Hjälmen ska sitta bra så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt och lämna pannan fri.
  • Om du köper en hjälm till ditt barn ska du inte köpa en för stor hjälm som barnet kan växa i. Då det eventuella glappet kan äventyra säkerheten och att hjälmen kan åka av.
  • Hjälmen ska täcka panna, bakhuvud och hjässa. Tänk på att 70 procent av islagen vid cykelolyckor mot huvudet träffar pannan och tinningen.
  • Sköt om din hjälm. Den måste hållas ren och inte utsättas för slag, starkt solljus eller värme.
  • Välj en hjälm med MIPS® för att få maximalt skydd mot de allra vanligaste olyckorna. Längre ner kan du läs mer om hur MIPS®-teknologin fungerar.
  • Vi rekommenderar att du köper din hjälm hos din lokala Tvåhjulsmästare, där du kan få hjälp med injustering och rekommendationer.

Smällar mot huvudet
En genomgång av statistik runt fallolyckor visar att hjälmen vid många olyckor inte utsätts för en smäll rakt ovanifrån eller rakt ifrån sidan, utan snarare av en kraft snett framifrån. Detta kan leda till mer allvarliga skador på grund av rotationsaccelerationen som hjärnan utsätts för.

Hemligheten bakom MIPS®

För att fånga upp den kraft som uppstår vid en krasch finns det i MIPS®-utrustade hjälmar ett lågfriktionsskal som kan rotera i förhållande till huvudet och forskning har visat att detta ger en minskning av den skadliga stöt som överförs till hjärnan.


MIPS®-teknologin efterliknar hjärnan

Den mänskliga hjärnan hålls på plats av en trögflytande ryggmärgsvätska som låter hjärnan förflytta sig något i skallen och denna dämpande rörelse skyddar hjärnan vid yttre våld.

MIPS® är en unik teknik som syftar till att skydda hjärnan mot sneda slag genom att efterlikna denna funktion och på så sätt minska de krafter som överförs till hjärnan.