Återvinning

Hur återvinner jag en cykel?

  • Cykelramen sorteras som metallskrot
  • Hjulen sorteras som metallskrot
  • Cykeldäck och slang sorteras som grovavfall
  • Sadel sorteras som grovavfall
  • Cykelhjälm sorteras som grovavfall
  • Cykelbelyning sorteras som elavfall
  • Batteri från elcykel sorteras som farligt avfall